Ustanovljena Alta

Investicijske storitve in storitve upravljanja investicijskih skladov družbe Publikum so z dnem 22.3.2010 prenesene na finančno skupino Alta

Alta

Naše cenjene stranke obveščamo, da je na slovenskem trgu finančnih storitev pričela delovati nova finančna skupina Alta, v kateri so dejavnosti investicijskih storitev in upravljanja investicijskih skladov združile družbe Medvešek Pušnik, Publikum in Poteza. S tem je nova finančna skupina uspešno izpeljala vse postopke ustanavljanja krovne družbe Alta Skupina in treh hčerinskih družb: borzno posredniške družbe Alta Invest*, družbe za upravljanje Alta Skladi** in družbe za podporo dejavnosti Alta Konto. Sedež vseh družb v skupini Alta se nahaja na Železni cesti 18 v Ljubljani, v stavbi skupine Poteza. Vse naše stranke vabimo, da obiščejo novo spletno mesto skupine Alta, kjer so na voljo aktualne informacije o novi finančni skupini, celoviti paleti storitev in produktov ter ugodnostih v ponudbi. Več informacij je na voljo tudi na brezplačni telefonski številki 080 10 60.

V zvezi s prenosom dejavnosti borznega posredovanja na novo družbo po postopku oddelitve dosedanjih borznoposredniških družb z ustanovitvijo nove družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. pojasnjujemo, da je nova družba z vpisom v sodni register kot univerzalna pravna naslednica vstopila v vsa pravna razmerja v zvezi z investicijskimi storitvami in posli ter pomožnimi investicijskimi storitvami v smislu ZTFI, katerih subjekt je bil Publikum investicijske storitve d.d., kar med drugim pomeni, da pogodbe, ki ste jih imeli sklenjene z borznoposredniško družbo Publikum, ostajajo v veljavi tudi v novi družbi.

V zvezi s prenosom dejavnosti upravljanja vzajemnih skladov na novo družbo po postopku oddelitve dosedanjih družb za upravljanje z ustanovitvijo nove družbe ALTA DZU, družba za upravljanje, d.d., pojasnjujemo, da je nova družba z vpisom v sodni register kot univerzalna pravna naslednica vstopila v vsa pravna razmerja v zvezi s storitvami v smislu ZISDU-1, katerih subjekt je bila družba Publikum PDU d.d..

Publikum je z dnem 22. marec 2010 na novo finančno skupino prenesel vse aktivnosti na področju investicijskih storitev in storitev upravljanja investicijskih skladov. V Skupini Publikum tako ostajajo storitve podjetniških financ, ki jih izvaja družba Publikum Korpfin d.o.o., ter skrbništvo lastnih naložb, ki spadajo v domeno podjetij Publikum družba za investicije d.d., Publikum Fin d.o.o. in Publikum Trezor d.o.o.

* Alta Invest predstavlja blagovno znamko storitev družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.
**Alta Skladi predstavljajo blagovno znamko storitev družbe ALTA družba za upravljanje, d.d.

Aktualno

Novo spletno mesto www.alta.si

Spoštovani vlagatelji!

S ponedeljkom 22.3. bo preseljeno naše spletno mesto

ATVP izdala dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov za novoustanovljeno družbo MP, Poteza, Publikum, investicijske storitve

Agencija za trg vrednostnih papirjev (Agencija) je 3.3.2010 izdala dovoljenje za opravljanje